Отглеждане

 Визуално ръководство за отглеждане на кладница и екзотични дървесни гъби по екстензивен начин

отглеждане на рейши

След като засадим всички отрязъци дървета с мицел, трябва да ги сложим на сенчесто и влажно място и да ги подготвим за овлажняване. За да се получи по-добро овлажняване и то да се запази за по-дълго време, отрязъците дървета трябва да наредим възможно най-гъсто един до друг, но с възможност да се работи около тях. Дърветата със засаден мицел в дупки се разполагат хоризонтално – например под формата на клада (паралелно и кръстосано разположени) във височина така, че да не се изсипва мицелът, но и едновременно да се работи удобно от всички страни на кладата. Върху хоризонтално разположените на земята дървета се поставят влажни листа, слама или други подходящи растителни части. Те се покриват със стари ютени чували или широко попиетиленово фолио . Фолиото обаче предварително трябва да перфорираме с около 25 дупки на 1 кв.м, с диаметър на отворите най-малко 4 – 5 мм. Така културата сама регулира нормално състоянието си на влажност и проветряване и на достъп на въздух. Така разположена тя няма нужда от повече грижи по време на прорастването и развитието на мицела, освен периодично наблюдаване.

Мицелът започва да се развива при температура най-малко 6 – 8 °С, а оптималната е около 20 °С. Температури над 30 °С трябва да се избягват, защото мицелът може да се засуши и да загине (както при измръзването той не се възстановява вече). Високите температури не са пагубни за мицела едва след като той проникне добре в дълбочина на дървото. При дървета с мека дървесина мицелът прораства за 3 – 6 месеца при подходяща температура, а при дървета с твърда дървесина са необходими 6 – 10 месеца. Сигурен белег за добре прораснал мицел в отрязъка дърво са белите хифи, които може да се видят на някои места и особено по отрязаната повърхност. Проба за развитието и състоянието на мицела можем да направим най-рано 6 седмици след засаждането. Мицелът е в добро състояние, ако е запазил белия си цвят в дупките, в които е засаден. Ако се е засушила повърхността, мицелът става кафяв, но обикновено не загива, ако поддържаме необходимите влага и температура. Важно е да се убедим, че мицелът вече е проникнал в дървесината.

Едва след като се убедим, че хифите са прораснали добре в дървесината на отрязъците дърво, можем да ги пренесем на мястото, на което ще реколтираме гъбите. За целта трябва да изберем възможно по-сенчесто място в градината. В противен случай, дори частично изложени на слънчевите лъчи, от тях можем да получим нормална реколта само ако непрекъснато ги овлажняваме.

Засадените на отрязаната повърхност дървесни отрязъци трябва да се вкопаят в земята на дълбочина поне 10 – 12 см и да се закрепят вертикално така, че да не могат да се съборят от вятър, от преминаването ни около тях и по други причини. И тъй като кладницата израства странично на самото дърво, отрязъците трябва да отстоят един от друг на около 30 см, за дасе минава около тях. Накрая премахваме полиетиленовото фолио, с което сме покрили местата на засаждане с мицел. Вкопаните отрязъци дървета сами се запасяват с влага и с някои хранителни вещества от почвата. Често мицелът прораства и в самата почва – средно на дълбочина около 20 см, като се разраства и странично. Тогава е възможно и израстват гъби и от почвата и то в големи количества, особено 1 – 2 дни след топъл дъжд.